Mitä sisältömarkkinointi oikeastaan tarkoittaa?
|

Mitä sisältömarkkinointi oikeastaan tarkoittaa?

Monelle pienyrittäjälle sisältömarkkinointi on varmasti sanana tuttu, mutta luultavasti harvempi on kuitenkaan toteuttanut sitä kovin suunnitelmallisesti. Sisältömarkkinointi on nimensä mukaan markkinointia, jossa keskitytään merkityksellisen ja asiakkaita kiinnostavan sisällön luomiseen ja jakamiseen. Tavoitteena ei ole pelkästään mainostaa tai myydä palveluita ja tuotteita, vaan tarjota kohdeyleisölle hyödyllistä informaatiota, viihdettä tai ratkaisuja heidän ongelmiinsa. Sisältömarkkinoinnilla pyritään rakentamaan suhteita…